ARPA ÇEŞİTLERİMİZ

AVCI - 2002
Morfolojik Özellikleri :
İki sıralı, kılçıklı, uzun başaklı
Kavuzlu, beyaz taneli
Dar koyu yeşil yapraklı
Bitki boyu 90-100 cm’dir.
Tarımsal Özellikleri :
Alternatif gelişme tabiatında
Yatmaya orta dayanıklı
Kardeşlenme kapasitesi yüksek
Orta geççi
Başak kırıcılığı yoktur, kolay harmanlanabilir.
Verim Özellikleri :
Kuru koşullarda 350-450 kg/da’dır
Teknolojik Özellikleri :
1000 tane ağırlığı 40-42 g
Protein oranı %11-13
Elek üstü (2,5mm <) %80-85 ve biyolojik değeri en yüksek çeşitlerden birisidir (%87,8)
Hastalık ve Zararlı Durumu :
Arpa yaprak lekesi ve Arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler :
İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin 350 mm ve daha yüksek yağışa sahip yüksek alanlarına tavsiye edilmektedir.
TARM - 92
Taban ve yarı taban alanlara güzlük olarak ekilen bir çeşittir.Tane verimi ve maltlık kalitesi iyi, kışa, kurağa ve yatmaya dayanıklı, iki sıralı, uzun başaklı ve kılçıklı, kavuzlu, tane dolgun,iri ve rengi beyaz, bitki boyu ortalama 90-100 cm.,orta erkenci, kuru koşullarda verim 350-450 Kg/da?dır.
Kılçık,Boy ve Başak Durum Kılçıklı,orta uzun iki sıralı
Dane Rengi Beyaz
Bitkinin Dayanıklılığı Kışa ve kurağa dayanıklı
Verim (Kg/Da) Yüksek
Hasat Dönemi Orta erkenci
Hastalık Durumu Kapalı rastığa,yaprak çizgi ve yaprak leke hastalıklara orta dayanıklı
Kalitesi Yemlik iyi
Karakteristik Özellikleri :
İki sıralıdır.
AYDAN HANIM
Morfolojik Özellikleri :
İki sıralı, kılçıklı, düzgün ve uzun başaklı
İnce kavuzlu, beyaz iri taneli
Geniş uzun yapraklı
Bitki boyu 95-115 cm’dir.
Tarımsal Özellikleri :
Alternatif gelişme tabiatında
Yatmaya dayanıklı
Kardeşlenmesi yüksek
Suya ve azota tepkisi iyi
Eş zamanlı oluma sahip
Orta geççi
Başak kırıcılığı olmayan, kolay harmanlanabilen bir çeşittir.
Verim Özellikleri :
Destek Sulu koşullarda 600-750 kg/da’dır.
Teknolojik Özellikleri :
1000 tane ağırlığı 45-50 g
Protein oranı %9,5-11,5
Elek üstü (2,5mm), destek sulu şartlarda %95-98’ dir.
Hastalık ve Zararlı Durumu :
Arpa yaprak lekesi ve Arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler :
İç Anadolu Bölgesinin şekerpancarı tarımı yapılan alanlarına ve Geçit bölgelerinin nadas uygulanan yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.
LARENDE
Başak Özelliği : 2 Sıralı, Beyaz, Kılçıklı
Bitki Boyu : 100-110 cm
Yatmaya Dayanıklılık : Orta Dayanıklı
Kullanım Alanı : Yemlik
Dane Verimi (kg/da) : 490-950
Gelişme Tabiatı : Alternatif
Toprak İsteği : Taban, Yarı Taban ve Yüksek Yağış Alan Alanlar
Kurağa Dayanıklılık : Orta dayanıklı
Soğuğa Dayanıklılık : Orta Dayanıklı
Protein Oranı (%) : 10-13
Bin Dane Ağırlığı (g) : 41-48
Hektolitre Ağırlığı (kg) : 63-68
Hastalık ve Zararlılara Dayanıklılık Durumu :
yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesine hassastır.
Yetiştirilmesi İle İlgili Tavsiyeler :
1-20 Ekim tarihleri arasında dekara 20-22 kg tohum hesabıyla ekilmelidir. Gübreleme için toprak analizi esastır. Analiz yapılmamışsa ekim sırasında dekara 8-9 kg P2O5 (Saf Fosfor) ve 3 kg N (Saf Azot) (18 kg DAP veya 18 kg TSP + 15 kg %21?lik amonyum sülfat) atılabilir.

Sulama İlkbaharda iki defa yapılırsa, ilki kardeşlenme-sapa kalkma döneminde, ikincisi ise başaklanmadan önce verilmelidir. Bahar mevsiminde dekara atılacak üst gübresinin miktarı ve zamanı sulama sayısı ve yağışlar dikkate alınarak belirlenmelidir. İki sulama yapılırsa üst gübrelemesi ile dekara toplam N (Saf Azot) miktarı 11-12 kg olmalıdır.
KRAL
Başak Özelliği : 6 Sıralı, Beyaz, Kılçıklı
Bitki Boyu : 70-80 cm
Yatmaya Dayanıklılık : Dayanıklı
Kalite Özellikleri : Beyaz, Orta Daneli, Yem Kalitesi İyi
Kullanım Alanı : Yemlik
Dane Verimi (kg/da) : 450-900
Gelişme Tabiatı : Alternatif
Toprak İsteği : Taban Alanlar
Kurağa Dayanıklılık : Hassas.
Soğuğa Dayanıklılık : Orta Dayanıklı
Çinko Eksikliğine : Orta Dayanıklı
Bor Fazlalığına : Orta Dayanıklı
Teknolojik Özellikleri :
Protein Oranı (%) : 11-14
Bin Dane Ağırlığı (g) : 37-41
Hektolitre Ağırlığı (kg) : 60-65
Hastalık ve Zararlılara Dayanıklılık Durumu :
Arpa kapalı rastığına orta dayanıklı
Sarı pasa dayanıklı, kara ve kahverengi pasa orta dayanıklı
Kök ve kök boğazı hastalıklarına orta dayanıklı
Arpa Yaprak Lekesine Hassas
Arpa Çizgili Yaprak Lekesine Orta Dayanıklı
Yetiştirilmesi İle İlgili Tavsiyeler :
1-20 Ekim tarihleri arasında dekara 18-20 kg tohum kullanılmalı.

Gübreleme için toprak analizi esastır. Analiz yapılmamışsa ekim sırasında dekara 8-9 kg P2O5 (Saf Fosfor) ve 3 kg N (Saf Azot) verilmeli, N (Saf Azot) miktarı ilkbaharda 12 kg/da ? a tamamlanmalıdır.

Çeşit suya ve gübreye iyi karşılık verdiği için 2-3 su verilebilir. Son sulama dane doldurma döneminde yapılmalıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler :
Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri ile benzeri yörelerin sulanan ve taban alanlarına tavsiye edilmektedir.